: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

098.324.1279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

0976.241.279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6259.8886

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6671.5346

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0279017
Trong tháng
001775
Trong tuần
000426
Trong ngày
000041
Trực tuyến
000003

Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT

(cây)

Giá có VAT Tổng giá có VAT

(cây)

Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 S45C F 300 x 6m 6 3.33 15.727₫ 5.237.091₫ 17.300₫ 5.760.800₫
2 S45C F 280 x 6m 6 2.9 15.727₫ 456.083₫ 17.300₫ 501.691₫
3 S45C F 270 x 6m 6 2.697 15.273₫ 41.191.281₫ 16.800₫ 45.310.409₫
4 S45C F 260 x 6m 6 2.5 15.273₫ 381.825₫ 16.800₫ 420.008₫
5 S45C F 250 x 6m 6 2.312 15.273₫ 35.311.176₫ 16.800₫ 38.842.294₫
6 S45C F 48 x 6m 85,22 13.636₫ 1.162.060₫ 15.000₫ 1.278.266₫
7 C45 D 26 x 6m 6 25,9 13.636₫ 353.172₫ 15.000₫ 388.490₫
8 S45C D55 x 6m 6 113 13.636₫ 1.540.868₫ 15.000₫ 1.694.955₫
9 S45C D50 x 6m 6 92,4 13.636₫ 1.259.966₫ 15.000₫ 1.385.963₫
10 S45C D40 x 6m 6 60,41 13.636₫ 823.751₫ 15.000₫ 906.126₫
11 S45C D12 6 5.43 14.000₫ 7.602.000₫ 15.400₫ 8.362.200₫
12 S45C D13 6 6.38 14.000₫ 8.932.000₫ 15.400₫ 9.825.200₫
13 S45C D14 6 7,6 13.455₫ 102.258₫ 14.801₫ 112.484₫
14 S45C D15 6 8.49 13.455₫ 11.423.295₫ 14.801₫ 12.565.625₫
15 S45C D16 6 9,8 13.455₫ 131.859₫ 14.801₫ 145.045₫
16 S45C D18 6 12,2 13.455₫ 164.151₫ 14.801₫ 180.566₫
17 S45C D 20 x 6m 6 15,2 13.455₫ 204.516₫ 14.801₫ 224.968₫
18 S45C D 22 x 6m 6 18,5 13.455₫ 248.918₫ 14.801₫ 273.809₫
19 S45C D25 x 6m 6 24 13.455₫ 322.920₫ 14.801₫ 355.212₫
20 S45C D 24 x 6m 6 22 13.455₫ 296.010₫ 14.801₫ 325.611₫
21 S45C D 26 x 6m 6 25.52 13.455₫ 34.337.160₫ 14.801₫ 37.770.876₫
22 S45C D 27 x 6m 6 27.52 13.455₫ 37.028.160₫ 14.801₫ 40.730.976₫
23 S45C D28 x 6m 6 29.6 13.455₫ 3.982.680₫ 14.801₫ 4.380.948₫
24 S45C D30 x 6m 6 33.98 13.455₫ 45.720.090₫ 14.801₫ 50.292.099₫
25 S45C D32 x 6m 6 38,5 13.455₫ 518.018₫ 14.801₫ 569.819₫
26 S45C D36 x 6m 6 48,5 13.455₫ 652.568₫ 14.801₫ 717.824₫
27 40Cr D32 x 6m 6 38,66 14.364₫ 555.312₫ 15.800₫ 610.843₫
28 S45C D35 x 6m 6 46.25 13.455₫ 62.229.375₫ 14.801₫ 68.452.313₫
29 40Cr D 35 x 6m 6 46,5 14.364₫ 667.926₫ 15.800₫ 734.719₫
30 S45C D42 x 6m 6 62 13.455₫ 834.210₫ 14.801₫ 917.631₫
31 S45C D45 x 6m 6 76,5 13.455₫ 1.029.308₫ 14.801₫ 1.132.238₫
32 S45C D60 x 6m 6 135,5 13.455₫ 1.823.153₫ 14.801₫ 2.005.468₫
33 S45C D65 x 6m 6 157 13.455₫ 2.112.435₫ 14.801₫ 2.323.679₫
34 S45C D70 x 6m 6 183 13.455₫ 2.462.265₫ 14.801₫ 2.708.492₫
35 S45C D75 x 6m 6 211,01 13.455₫ 2.839.140₫ 14.801₫ 3.123.054₫
36 S45C D80 x 6m 6 237,8 13.455₫ 3.199.599₫ 14.801₫ 3.519.559₫
37 S45C D85 x 6m 6 273 13.455₫ 3.673.215₫ 14.801₫ 4.040.537₫
38 S45C D110x6m 6 450,01 13.455₫ 6.054.885₫ 14.801₫ 6.660.373₫
39 S45C D90 x 6m 6 297,6 13.455₫ 4.004.208₫ 14.801₫ 4.404.629₫
40 S45C D120 x 6m 6 525,6 13.455₫ 7.071.948₫ 14.801₫ 7.779.143₫
41 S45C D100 x 6m 6 375 13.455₫ 5.045.625₫ 14.801₫ 5.550.188₫
42 S45C D140 x 6m 6 725 13.636₫ 9.886.100₫ 15.000₫ 10.874.710₫
43 S45C D130 x 6m 6 637 13.636₫ 8.686.132₫ 15.000₫ 9.554.745₫
44 S45C D150 x 6m 6 832,32 13.636₫ 11.349.516₫ 15.000₫ 12.484.467₫
45 S45C D160 x 6m 6 947 13.636₫ 12.913.292₫ 15.000₫ 14.204.621₫
46 S45C D170 x 6m 1.069 13.636₫ 14.576.884₫ 15.000₫ 16.034.572₫
47 S45C D180 x 6m 6 1.198 13.636₫ 16.335.928₫ 15.000₫ 17.969.521₫
48 S45C D190 x 6m 6 1.335 14.182₫ 18.932.970₫ 15.600₫ 20.826.267₫
49 40Cr D38 x 6m 53,4 14.364₫ 767.038₫ 15.800₫ 843.741₫
50 S45C D210 x 6m 6 1.632 14.182₫ 23.145.024₫ 15.600₫ 25.459.526₫
51 S45C D200 x 6m 6 1.48 14.182₫ 2.098.936₫ 15.600₫ 2.308.830₫
52 S45C D220 x 6m 6 1.79 14.364₫ 2.571.156₫ 15.800₫ 2.828.272₫
53 S45C D230 x 6m 6 1.957 14.364₫ 28.110.348₫ 15.800₫ 30.921.383₫
54 S45C D240 x 6m 6 2.131 14.364₫ 30.609.684₫ 15.800₫ 33.670.652₫

  0 Top

 (0)

Đặt hàng sản phẩm nhanh

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.