: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

098.324.1279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

0976.241.279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6259.8886

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6671.5346

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0287821
Trong tháng
000098
Trong tuần
000000
Trong ngày
000051
Trực tuyến
000004

Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT

(cây)

Giá có VAT Tổng giá có VAT

(cây)

Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 S45C D12 6 5.43 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
2 S45C D13 6 6.38 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
3 S45C D14 6 7,6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
4 S45C D15 6 8.49 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
5 S45C D16 6 9,8 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
6 S45C D18 6 12,2 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
7 S45C D 20 x 6m 6 15,2 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
8 S45C D 22 x 6m 6 18,5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
9 S45C D 24 x 6m 6 22 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
10 S45C D25 x 6m 6 24 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
11 S45C D 26 x 6m 6 25.52 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
12 S45C D 27 x 6m 6 27.52 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
13 S45C D30 x 6m 6 33.98 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
14 S45C D28 x 6m 6 29.6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
15 S45C D36 x 6m 6 48,5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
16 S45C D32 x 6m 6 38,5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
17 S45C D35 x 6m 6 46.25 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
18 40Cr D 35 x 6m 6 46,5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
19 S45C D42 x 6m 6 62 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
20 S45C D45 x 6m 6 76,5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
21 S45C D65 x 6m 6 157 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
22 S45C D70 x 6m 6 183 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
23 S45C D75 x 6m 6 211,01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
24 S45C D80 x 6m 6 237,8 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
25 S45C D85 x 6m 6 273 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
26 S45C D90 x 6m 6 297,6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
27 S45C D100 x 6m 6 375 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
28 S45C D130 x 6m 6 637 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
29 S45C D150 x 6m 6 832,32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
30 S45C D160 x 6m 6 947 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
31 S45C D170 x 6m 1.069 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
32 S45C D180 x 6m 6 1.198 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
33 S45C D190 x 6m 6 1.335 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
34 40Cr D38 x 6m 53,4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
35 S45C D200 x 6m 6 1.48 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
36 S45C D220 x 6m 6 1.79 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
37 S45C D230 x 6m 6 1.957 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
38 S45C D240 x 6m 6 2.131 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
39 S45C D40 x 6m 6 60,41 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
40 S45C F 300 x 6m 6 3.33 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
41 S45C F 280 x 6m 6 2.9 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
42 S45C F 270 x 6m 6 2.697 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
43 S45C F 260 x 6m 6 2.5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
44 S45C F 250 x 6m 6 2.312 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
45 S45C F 48 x 6m 85,22 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
46 C45 D 26 x 6m 6 25,9 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
47 S45C D55 x 6m 6 113 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
48 S45C D50 x 6m 6 92,4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
49 S45C D60 x 6m 6 135,5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
50 40Cr D32 x 6m 6 38,66 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
51 S45C D110x6m 6 450,01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
52 S45C D120 x 6m 6 525,6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
53 S45C D140 x 6m 6 725 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
54 S45C D210 x 6m 6 1.632 0₫ 0₫ 0₫ 0₫

  0 Top

 (0)

Đặt hàng sản phẩm nhanh

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.