: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

098.324.1279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

0976.241.279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6259.8886

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6671.5346

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0254471
Trong tháng
001180
Trong tuần
000097
Trong ngày
000056
Trực tuyến
000004

Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube)

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 HV mạ kẽm 14 x 14 x 0,8 6 1,97 18.636₫ 36.713₫ 20.500₫ 40.384₫
2 HV mạ kẽm 40 x 40 x 1,8 6 12,83 14.455₫ 185.458₫ 15.901₫ 204.003₫
3 HV mạ kẽm 50 x 50 x 2,0 6 17,94 14.455₫ 259.323₫ 15.901₫ 285.255₫
4 HV mạ kẽm 50 x 50 x 1,8 6 16.22 14.455₫ 23.446.010₫ 15.901₫ 25.790.611₫
5 HV mạ kẽm 20 x 20 x 1,2 6 4,2 14.455₫ 60.711₫ 15.901₫ 66.782₫
6 HV mạ kẽm 20 x 20 x 1,0 6 3,54 14.455₫ 51.171₫ 15.901₫ 56.288₫
7 HV mạ kẽm 20 x 20 x 0,9 6 3,21 14.455₫ 46.401₫ 15.901₫ 51.041₫
8 HV mạ kẽm 20 x 20 x 0,8 6 2,87 14.455₫ 41.486₫ 15.901₫ 45.634₫
9 HV mạ kẽm 16 x 16 x 1,2 6 3,3 14.455₫ 47.702₫ 15.901₫ 52.472₫
10 HV mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 6 2,79 14.455₫ 40.329₫ 15.901₫ 44.362₫
11 HV mạ kẽm 16 x 16 x 0,9 6 2,53 14.455₫ 36.571₫ 15.901₫ 40.228₫
12 HV mạ kẽm 16 x 16 x 0,8 6 2,25 14.455₫ 32.524₫ 15.901₫ 35.776₫
13 HV mạ kẽm 20 x 25 x 1,4 6 5,49 14.455₫ 79.358₫ 15.901₫ 87.294₫
14 HV mạ kẽm 20 x 25 x 1,2 6 4,76 14.455₫ 68.806₫ 15.901₫ 75.686₫
15 HV mạ kẽm 14 x 14 x 1,2 6 2,84 14.455₫ 41.052₫ 15.901₫ 45.157₫
16 HV mạ kẽm 14 x 14 x 1,0 6 2,41 14.455₫ 34.837₫ 15.901₫ 38.320₫
17 HV mạ kẽm 14 x 14 x 0,9 6 2,19 14.455₫ 31.656₫ 15.901₫ 34.822₫
18 HV mạ kẽm 30 x 30 x 1,2 6 6,46 14.455₫ 93.379₫ 15.901₫ 102.717₫
19 HV mạ kẽm 30 x 30 x 1,0 6 5,43 14.455₫ 78.491₫ 15.901₫ 86.340₫
20 HV mạ kẽm 30 x 30 x 0,9 6 4,9 14.455₫ 70.830₫ 15.901₫ 77.912₫
21 HV mạ kẽm 25 x 50 x 1,8 6 11,98 14.455₫ 173.171₫ 15.901₫ 190.488₫
22 HV mạ kẽm 25 x 50 x 1,5 6 10,09 14.455₫ 145.851₫ 15.901₫ 160.436₫
23 HV mạ kẽm 25 x 50 x 1,4 6 9,45 14.455₫ 136.600₫ 15.901₫ 150.260₫
24 HV mạ kẽm 25 x 50 x 1,0 6 6,84 14.455₫ 98.872₫ 15.901₫ 108.759₫
25 HV mạ kẽm 25 x 25 x 1,5 6 6,56 14.455₫ 94.825₫ 15.901₫ 104.307₫
26 HV mạ kẽm 25 x 25 x 1,2 6 5,33 14.455₫ 77.045₫ 15.901₫ 84.750₫
27 HV mạ kẽm 25 x 25 x 1,0 6 4,48 14.455₫ 64.758₫ 15.901₫ 71.234₫
28 HV mạ kẽm 25 x 25 x 0,9 6 4,06 14.455₫ 58.687₫ 15.901₫ 64.556₫
29 HV mạ kẽm 25 x 25 x 0,8 6 3,62 14.455₫ 52.327₫ 15.901₫ 57.560₫
30 HV mạ kẽm 20 x 40 x 1,5 6 7,97 14.455₫ 115.206₫ 15.901₫ 126.727₫
31 HV mạ kẽm 20 x 40 x 1,2 6 6,46 14.455₫ 93.379₫ 15.901₫ 102.717₫
32 HV mạ kẽm 20 x 40 x 1,0 6 5,43 14.455₫ 78.491₫ 15.901₫ 86.340₫
33 HV mạ kẽm 20 x 40 x 0,9 6 4,9 14.455₫ 70.830₫ 15.901₫ 77.912₫
34 HV mạ kẽm 20 x 40 x 0,8 6 4,38 14.455₫ 63.313₫ 15.901₫ 69.644₫
35 HV mạ kẽm 20 x 20 x 1,5 6 5,14 14.455₫ 74.299₫ 15.901₫ 81.729₫
36 HV mạ kẽm 20 x 20 x 1,4 6 4,83 14.455₫ 69.818₫ 15.901₫ 76.799₫
37 HV mạ kẽm 50 x 50 x 1,5 6 13,62 14.454₫ 196.863₫ 15.899₫ 216.550₫
38 HV mạ kẽm 50 x 50 x 1,4 6 12,74 14.454₫ 184.144₫ 15.899₫ 202.558₫
39 HV 25 x 50 x 0.9 6 6,18 13.636₫ 84.270₫ 15.000₫ 92.698₫
40 HV 25 x 50 x 1.1 6 7,5 13.636₫ 102.270₫ 15.000₫ 112.497₫
41 HV 25 x 50 x 1.2 6 8,15 13.636₫ 111.133₫ 15.000₫ 122.247₫
42 HV 25 x 50 x 2.0 6 13,23 13.636₫ 180.404₫ 15.000₫ 198.445₫
43 HV 30 x 30 x 0.8 6 4,38 13.636₫ 59.726₫ 15.000₫ 65.698₫
44 HV 30 x 30 x 1.1 6 5,94 13.636₫ 80.998₫ 15.000₫ 89.098₫
45 HV 30 x 30 x 1.4 6 7,47 13.636₫ 101.861₫ 15.000₫ 112.047₫
46 HV 30 x 30 x 1.8 6 9,44 13.636₫ 128.724₫ 15.000₫ 141.596₫
47 HV 30 x 30 x 2.0 6 10,4 13.636₫ 141.814₫ 15.000₫ 155.996₫
48 HV 30 x 60 x 0.9 6 7,45 13.636₫ 101.588₫ 15.000₫ 111.747₫
49 HV 30 x 60 x 1.0 6 8,25 13.636₫ 112.497₫ 15.000₫ 123.747₫
50 HV 30 x 60 x 1.1 6 9,05 13.636₫ 123.406₫ 15.000₫ 135.746₫
51 HV 20 x 30 x 1.2 6 5,33 13.636₫ 72.680₫ 15.000₫ 79.948₫
52 HV 30 x 60 x 2.8 6 21,97 13.636₫ 299.583₫ 15.000₫ 329.541₫
53 HV 30 x 60 x 3.0 6 23,4 13.636₫ 319.082₫ 15.000₫ 350.991₫
54 HV 40 x 40 x 0.8 6 5,88 13.636₫ 80.180₫ 15.000₫ 88.198₫
55 HV 40 x 40 x 0.9 6 6,6 13.636₫ 89.998₫ 15.000₫ 98.997₫
56 HV 40 x 40 x 1.1 6 8,02 13.636₫ 109.361₫ 15.000₫ 120.297₫
57 HV 40 x 40 x 1.8 6 12,83 13.636₫ 174.950₫ 15.000₫ 192.445₫
58 HV 40 x 40 x 2.5 6 17,43 13.636₫ 237.675₫ 15.000₫ 261.443₫
59 HV 40 x 40 x 2.8 6 19,33 13.636₫ 263.584₫ 15.000₫ 289.942₫
60 HV 40 x 40 x 3.0 6 20,57 13.636₫ 280.493₫ 15.000₫ 308.542₫
61 HV 20 x 20 x 0.7 6 2,53 13.636₫ 34.499₫ 15.000₫ 37.949₫
62 HV 20 x 20 x 1.1 6 3,87 13.636₫ 52.771₫ 15.000₫ 58.048₫
63 HV 20 x 30 x 0.9 6 4,06 13.636₫ 55.362₫ 15.000₫ 60.898₫
64 HV 20 x 30 x 1.0 6 4,48 13.636₫ 61.089₫ 15.000₫ 67.198₫
65 HV 20 x 30 x 1.1 6 4,91 13.636₫ 66.953₫ 15.000₫ 73.648₫
66 HV 20 x 30 x 1.2 6 5,33 13.636₫ 72.680₫ 15.000₫ 79.948₫
67 HV 20 x 30 x 1.4 6 6,15 13.636₫ 83.861₫ 15.000₫ 92.248₫
68 HV 20 x 30 x 1.5 6 6,56 13.636₫ 89.452₫ 15.000₫ 98.397₫
69 HV 20 x 30 x 2.0 6 8,52 13.636₫ 116.179₫ 15.000₫ 127.797₫
70 HV 20 x 40 x 1.1 6 5,94 13.636₫ 80.998₫ 15.000₫ 89.098₫
71 HV 20 x 40 x 1.4 6 7,47 13.636₫ 101.861₫ 15.000₫ 112.047₫
72 HV 20 x 40 x 1.8 6 9,44 13.636₫ 128.724₫ 15.000₫ 141.596₫
73 HV 20 x 40 x 2.0 6 10,4 13.636₫ 141.814₫ 15.000₫ 155.996₫
74 HV 25 x 25 x 1.1 6 4,91 13.636₫ 66.953₫ 15.000₫ 73.648₫
75 HV 25 x 25 x 1.4 6 6,15 13.636₫ 83.861₫ 15.000₫ 92.248₫
76 HV 25 x 25 x 1.8 6 7,75 13.636₫ 105.679₫ 15.000₫ 116.247₫
77 HV 25 x 25 x 2.0 6 8,52 13.636₫ 116.179₫ 15.000₫ 127.797₫
78 HV 13 x 26 x 1.4 6 4,83 15.000₫ 72.450₫ 16.500₫ 79.695₫
79 HV 13 x 26 x 1.5 6 5,14 15.000₫ 77.100₫ 16.500₫ 84.810₫
80 HV 14 x 14 x 0.7 6 1,74 15.000₫ 26.100₫ 16.500₫ 28.710₫

  0 Top

 (0)

Đặt hàng sản phẩm nhanh

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.