: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

098.324.1279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

0976.241.279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6259.8886

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6671.5346

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0300640
Trong tháng
002099
Trong tuần
000233
Trong ngày
000064
Trực tuyến
000007

ỐNG INOX TRANG TRÍ

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT

(cây)

Giá có VAT Tổng giá có VAT

(cây)

Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Ống 139.8*2.0 6 41.19 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
2 Ống 139.8*1.5 6 31.01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
3 Ống 139.8*1.2 6 24.86 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
4 Ống 114.3*2.0 6 33.57 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
5 Ống 114.3*1.5 6 25.29 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
6 Ống 114.3*1.2 6 20.28 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
7 Ống 101.6*2.0 6 29.77 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
8 Ống 101.6*1.5 6 22.44 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
9 Ống 101.6*1.2 6 18.01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
10 Ống 89.1*2.0 6 26.04 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
11 Ống 89.1*1.5 6 19.64 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
12 Ống 89.1*1.2 6 15.77 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
13 Ống 89.1*1.0 6 13.17 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
14 Ống 89.1*0.9 6 11.86 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
15 Ống 76.2*2.0 6 22.18 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
16 Ống 76.2*1.5 6 16.75 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
17 Ống 76.2*1.2 6 13.45 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
18 Ống 76.2*1.0 6 11.24 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
19 Ống 76.2*0.9 6 10.13 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
20 Ống 76.2*0.8 6 9.02 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
21 Ống 63.5*2.0 6 18.38 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
22 Ống 63.5*1.5 6 13.9 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
23 Ống 63.5*1.2 6 11.17 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
24 Ống 63.5*1.0 6 9.34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
25 Ống 63.5*0.9 6 8.42 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
26 Ống 63.5*0.8 6 7.5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
27 Ống 63.5*0.7 6 6.57 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
28 Ống 60.5*2.0 6 17.49 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
29 Ống 60.5*1.5 6 13.23 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
30 Ống 60.5*1.2 6 10.64 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
31 Ống 60.5*1.0 6 8.89 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
32 Ống 60.5*0.9 6 8.02 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
33 Ống 60.5*0.8 6 7.14 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
34 Ống 60.5*0.7 6 6.26 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
35 Ống 50.8*2.0 6 14.59 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
36 Ống 50.8*1.5 6 11.05 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
37 Ống 50.8*1.2 6 8.9 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
38 Ống 50.8*1.0 6 7.44 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
39 Ống 50.8*0.9 6 6.71 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
40 Ống 50.8*0.8 6 5.98 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
41 Ống 50.8*0.7 6 5.24 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
42 Ống 50.8*0.5 6 3.76 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
43 Ống 50.8*0.6 6 4.5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
44 Ống 42*2.0 6 11.96 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
45 Ống 42*1.5 6 9.08 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
46 Ống 42*1.2 6 7.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
47 Ống 42*1.0 6 6.13 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
48 Ống 42*0.9 6 5.53 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
49 Ống 42*0.8 6 4.93 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
50 Ống 42*0.7 6 4.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
51 Ống 42*0.6 6 3.71 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
52 Ống 42*0.5 6 3.1 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
53 Ống 31.8*2.0 6 8.91 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
54 Ống 31.8*1.5 6 6.79 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
55 Ống 31.8*1.2 6 5.49 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
56 Ống 31.8*1.0 6 4.6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
57 Ống 31.8*0.9 6 4.16 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
58 Ống 31.8*0.8 6 3.71 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
59 Ống 31.8*0.7 6 3.25 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
60 Ống 31.8*0.6 6 2.8 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
61 Ống 31.8*0.5 6 2.34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
62 Ống 31.8*0.4 6 1.88 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
63 Ống 27.2*2.0 6 7.35 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
64 Ống 27.2*1.5 6 5.76 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
65 Ống 27.2*1.2 6 4.66 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
66 Ống 27.2*1.00 6 3.92 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
67 Ống 27.2*0.9 6 3.54 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
68 Ống 27.2*0.8 6 3.16 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
69 Ống 27.2*0.7 6 2.77 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
70 Ống 27.2*0.6 6 2.39 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
71 Ống 27.2*0.5 6 2.00 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
72 Ống 27.2*0.4 6 1.6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
73 Ống 25.4*1.5 6 5.36 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
74 Ống 25.4*1.2 6 4.34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
75 Ống 25.4*1.0 6 3.65 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
76 Ống 25.4*0.9 6 3.3 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
77 Ống 25.4*0.8 6 2.94 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
78 Ống 25.4*0.7 6 2.58 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
79 Ống 25.4*0.6 6 2.22 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
80 Ống 25.4*0.5 6 1.86 0₫ 0₫ 0₫ 0₫

  0 Top

 (0)

Đặt hàng sản phẩm nhanh

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.