: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

098.324.1279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

0976.241.279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6259.8886

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6671.5346

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0292001
Trong tháng
000370
Trong tuần
000110
Trong ngày
000053
Trực tuyến
000003

ỐNG INOX TRANG TRÍ

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT

(cây)

Giá có VAT Tổng giá có VAT

(cây)

Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Ống 139.8*2.0 6 41.19 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
2 Ống 139.8*1.5 6 31.01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
3 Ống 139.8*1.2 6 24.86 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
4 Ống 114.3*2.0 6 33.57 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
5 Ống 114.3*1.5 6 25.29 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
6 Ống 114.3*1.2 6 20.28 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
7 Ống 101.6*2.0 6 29.77 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
8 Ống 101.6*1.5 6 22.44 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
9 Ống 101.6*1.2 6 18.01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
10 Ống 89.1*2.0 6 26.04 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
11 Ống 89.1*1.5 6 19.64 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
12 Ống 89.1*1.2 6 15.77 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
13 Ống 89.1*1.0 6 13.17 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
14 Ống 89.1*0.9 6 11.86 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
15 Ống 76.2*2.0 6 22.18 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
16 Ống 76.2*1.5 6 16.75 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
17 Ống 76.2*1.2 6 13.45 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
18 Ống 76.2*1.0 6 11.24 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
19 Ống 76.2*0.9 6 10.13 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
20 Ống 76.2*0.8 6 9.02 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
21 Ống 63.5*2.0 6 18.38 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
22 Ống 63.5*1.5 6 13.9 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
23 Ống 63.5*1.2 6 11.17 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
24 Ống 63.5*1.0 6 9.34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
25 Ống 63.5*0.9 6 8.42 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
26 Ống 63.5*0.8 6 7.5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
27 Ống 63.5*0.7 6 6.57 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
28 Ống 60.5*2.0 6 17.49 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
29 Ống 60.5*1.5 6 13.23 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
30 Ống 60.5*1.2 6 10.64 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
31 Ống 60.5*1.0 6 8.89 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
32 Ống 60.5*0.9 6 8.02 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
33 Ống 60.5*0.8 6 7.14 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
34 Ống 60.5*0.7 6 6.26 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
35 Ống 50.8*2.0 6 14.59 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
36 Ống 50.8*1.5 6 11.05 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
37 Ống 50.8*1.2 6 8.9 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
38 Ống 50.8*1.0 6 7.44 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
39 Ống 50.8*0.9 6 6.71 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
40 Ống 50.8*0.8 6 5.98 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
41 Ống 50.8*0.7 6 5.24 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
42 Ống 50.8*0.5 6 3.76 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
43 Ống 50.8*0.6 6 4.5 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
44 Ống 42*2.0 6 11.96 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
45 Ống 42*1.5 6 9.08 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
46 Ống 42*1.2 6 7.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
47 Ống 42*1.0 6 6.13 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
48 Ống 42*0.9 6 5.53 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
49 Ống 42*0.8 6 4.93 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
50 Ống 42*0.7 6 4.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
51 Ống 42*0.6 6 3.71 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
52 Ống 42*0.5 6 3.1 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
53 Ống 31.8*2.0 6 8.91 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
54 Ống 31.8*1.5 6 6.79 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
55 Ống 31.8*1.2 6 5.49 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
56 Ống 31.8*1.0 6 4.6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
57 Ống 31.8*0.9 6 4.16 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
58 Ống 31.8*0.8 6 3.71 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
59 Ống 31.8*0.7 6 3.25 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
60 Ống 31.8*0.6 6 2.8 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
61 Ống 31.8*0.5 6 2.34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
62 Ống 31.8*0.4 6 1.88 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
63 Ống 27.2*2.0 6 7.35 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
64 Ống 27.2*1.5 6 5.76 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
65 Ống 27.2*1.2 6 4.66 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
66 Ống 27.2*1.00 6 3.92 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
67 Ống 27.2*0.9 6 3.54 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
68 Ống 27.2*0.8 6 3.16 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
69 Ống 27.2*0.7 6 2.77 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
70 Ống 27.2*0.6 6 2.39 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
71 Ống 27.2*0.5 6 2.00 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
72 Ống 27.2*0.4 6 1.6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
73 Ống 25.4*1.5 6 5.36 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
74 Ống 25.4*1.2 6 4.34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
75 Ống 25.4*1.0 6 3.65 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
76 Ống 25.4*0.9 6 3.3 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
77 Ống 25.4*0.8 6 2.94 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
78 Ống 25.4*0.7 6 2.58 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
79 Ống 25.4*0.6 6 2.22 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
80 Ống 25.4*0.5 6 1.86 0₫ 0₫ 0₫ 0₫

  0 Top

 (0)

Đặt hàng sản phẩm nhanh

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.