: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

098.324.1279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

0976.241.279

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6259.8886

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

024.6671.5346

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0316772
Trong tháng
000297
Trong tuần
000000
Trong ngày
000060
Trực tuyến
000002

HỘP INOX

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT

(cây)

Giá có VAT Tổng giá có VAT

(cây)

Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Hộp 10*20*1.2 6 3.14 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
2 Hộp 10*20*1.0 6 2.65 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
3 Hộp 10*20*0.9 6 2.4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
4 Hộp 10*20*0.8 6 2.15 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
5 Hộp 10*20*0.7 6 1.89 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
6 Hộp 10*20*0.6 6 1.63 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
7 Hộp 10*20*0.5 6 1.37 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
8 Hộp 10*20*0.4 6 1.1 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
9 Hộp 10*20*0.33 6 0.91 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
10 Hộp 10*20*0.3 6 0.83 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
11 Hộp 60*60*2.0 6 22.07 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
12 Hộp 60*60*1.5 6 16.69 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
13 Hộp 60*60*1.2 6 13.42 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
14 Hộp 60*60*1.0 6 11.22 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
15 Hộp 60*60*0.9 6 10.11 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
16 Hộp 50*50*2.0 6 18.26 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
17 Hộp 50*50*1.5 6 13.81 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
18 Hộp 50*50*1.2 6 11.13 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
19 Hộp 50*50*1.0 6 9.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
20 Hộp 50*50*0.9 6 8.4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
21 Hộp 50*50*0.8 6 7.48 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
22 Hộp 40*40*2.0 6 14.45 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
23 Hộp 40*40*1.5 6 10.98 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
24 Hộp 40*40*1.2 6 8.85 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
25 Hộp 40*40*1.0 6 7.41 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
26 Hộp 40*40*0.9 6 6.69 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
27 Hộp 40*40*0.8 6 5.96 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
28 Hộp 40*40*0.7 6 5.23 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
29 Hộp 40*40*0.6 6 4.49 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
30 Hộp 38*38*2.0 6 13.69 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
31 Hộp 38*38*1.5 6 10.41 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
32 Hộp 38*38*1.2 6 8.39 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
33 Hộp 38*38*1.0 6 7.03 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
34 Hộp 38*38*0.9 6 6.34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
35 Hộp 38*38*0.8 6 5.65 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
36 Hộp 38*38*0.7 6 4.96 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
37 Hộp 38*38*0.6 6 4.26 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
38 Hộp 30*30*2.0 6 1065 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
39 Hộp 30*30*1.5 6 8.13 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
40 Hộp 30*30*1.2 6 6.57 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
41 Hộp 30*30*1.0 6 5.51 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
42 Hộp 30*30*0.9 6 4.97 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
43 Hộp 30*30*0.8 6 4.44 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
44 Hộp 30*30*0.75 6 3.89 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
45 Hộp 30*30*0.6 6 3.35 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
46 Hộp 30*30*0.5 6 2.8 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
47 Hộp 25*25*2.0 6 8.74 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
48 Hộp 25*25*1.5 6 6.7 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
49 Hộp 25*25*1.2 6 5.43 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
50 Hộp 25*25*1.0 6 4.56 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
51 Hộp 25*25*0.9 6 4.12 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
52 Hộp 25*25*0.8 6 3.67 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
53 Hộp 25*25*0.7 6 3.23 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
54 Hộp 25*25*0.6 6 2.78 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
55 Hộp 25*25*0.5 6 2.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
56 Hộp 25*25*0.5 6 2.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
57 Hộp 25*25*0.5 6 2.32 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
58 Hộp 25*25*0.4 6 1.86 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
59 Hộp 20*20*1.5 6 5.27 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
60 Hộp 20*20*1.2 6 4.28 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
61 Hộp 20*20*1.0 6 3.61 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
62 Hộp 20*20*0.9 6 3.26 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
63 Hộp 20*20*0.7 6 2.56 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
64 Hộp 20*20*0.6 6 2.2 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
65 Hộp 20*20*0.5 6 1.85 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
66 Hộp 20*20*0.4 6 1.48 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
67 Hộp 15*15*1.5 6 3.84 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
68 Hộp 15*15*1.2 6 3.14 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
69 Hộp 15*15*1.0 6 2.65 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
70 Hộp 15*15*0.9 6 2.4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
71 Hộp 15*15*0.8 6 2.15 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
72 Hộp 15*15*0.7 6 1.89 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
73 Hộp 15*15*0.6 6 1.63 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
74 Hộp 15*15*0.5 6 1.37 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
75 Hộp 15*15*0.4 6 1.1 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
76 Hộp 15*15*0.33 6 0.91 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
77 Hộp 15*15*0.3 6 0.83 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
78 Hộp 12.7*12.7*1.2 6 2.62 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
79 Hộp 12.7*12.7*1.0 6 2.22 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
80 Hộp 12.7*12.7*0.9 6 2.01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫

  0 Top

 (0)

Đặt hàng sản phẩm nhanh

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.